Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

Piotr Drobek

Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.  Wcześniej pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO. Przewodniczący działających na poziomie UE: Wspólnego Organu Nadzorczego ds. Celnych oraz Grupy Koordynującej nadzór nad Systemem Informacji Celnej. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Specjalizuje się w  problematyce ochrony danych osobowych, prawnych regulacjach międzynarodowych transferów danych i prawnych aspektach cyberprzestrzeni.

Magdalena Czaplińska

Partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego. Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami rodo.

dr Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner zarządzający krakowskim biurem kancelarii Raczkowski Paruch. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Ceniona specjalistka w obszarze prawa pracy oraz ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych. Jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe.

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i szkoleniowiec w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 10 lat wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” (dawniej: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”) na WSB w Poznaniu. Jest członkiem „SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych” oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w JOB IMPULSE POLSKA sp. z o.o., KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA, ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Redaktor zarejestrowanego tytułu prasowego TIZYDORCZYK.pl. Od 2017 r. jest konsultantem w kancelarii Maruta Wachta sp. j. oraz członkiem grupy pracującej nad Kodeksem ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

 

Rafał Kania

Radca prawny, wspólnik w Sendero Tax & Legal. Od 15 lat zajmuje się ochroną danych osobowych, początkowo w sektorze finansowym, teraz głównie w zakresie prawa pracy i marketingu. Na czele 6-osobowego zespołu pomagał wdrożyć u blisko 20 klientów system ochrony danych osobowych, wymagany przez rodo. Autor artykułów dotyczących ochrony danych osobowych w „Rzeczpospolitej” i „ABI Expercie”. W ostatnim roku on i jego zespół, jako prelegenci, wzięli udział w kilkunastu odsłonach ogólnopolskiego programu „BACKUP FRIDAY”, prowadzonego przez VERACOMP w największych miastach Polski. Był on skierowany do odbiorców końcowych rozwiązań technicznych, związanych z kopiami zapasowymi i dotyczył wielu zagadnień rodo.

Maciej Kołodziej

Wiceprezes „SABI - Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”, wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej e-Detektywi.pl i FHU MatSoft, doradca ds. ochrony danych w podmiotach biznesowych i administracji publicznej. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów IT oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/EIC 27000. Wykładowca studiów podyplomowych dla IOD (dawniej ABI) w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Beata Konieczna-Drzewiecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka publikacji poświęconych ochronie danych osobowych. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Oisobowych i Informacji Niejawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz trener szkoleniowy z przedmiotowego zakresu. Referentka licznych konferencji naukowych poświęconych prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Obecnie pełni funkcje inspektora ochrony danych w sektorze publicznym. 

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie specjalizującym się w prawie ochrony danych osobowych. Członek Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG. Jest wykładowcą zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorką licznych publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz giełdowych spółek kapitałowych, oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach funkcję inspektora ochrony danych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001. Była członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018.

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa w ALK, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w ALK, członek Rady Programowej kwartalnika "ABI Expert". Wykładowca na studiach podyplomowych na uczelniach wyższych. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych. Prowadzi doradztwo prawne dla firm. Trener szkoleniowy oraz referentka na wielu konferencjach naukowych poświęconych ochronie danych osobowych i prawie pracy.

Elżbieta Niezgódka

Adwokat, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przygotowująca rozprawę doktorską na temat prawnej ochrony danych osobowych w procesie profilowania. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych prowadzonych przez WPIA UKSW oraz laureatka nagrody Generalnego Inspektora Danych Osobowych za najlepszą prezentację z zakresu ochrony danych osobowych obejmującą temat ,,Profilowanie w oparciu o dane osobowe pochodzące z publicznych rejestrów medycznych. Analiza prawna z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych", która została jej przyznana w ramach XXI Forum Teleinformatyki. Autorka publikacji poświęconych tematyce ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczących zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Jarosław Rowiński

Inżynier sieciowy, specjalista budowy, rozwoju i utrzymania sieci firmowych. Administrator bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej i systemowej. Świadczy usługi dla wielu wiodących polskich firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i edukacyjnego. Posiadacz wielu certyfikatów branży IT: Cisco, Huawei, Microsoft, Red Hat, FortiNet. Na co dzień pracuje u jednego z czołowych polskich integratorów usług teleinformatycznych.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, redaktor naczelny „ABI Expert”, wiceprezes SBC INSPEKTOR Sp. z o.o. Była administratorem bezpieczeństwa informacji w dużym urzędzie miejskim, obecnie wspiera inspektorów ochrony danych. Redaktor naukowy komentarza do rodo – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” (2018), autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014), „Prawo do ochrony danych osobowych" (2015), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo” (2017), „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie rodo? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej” (2018). Przeprowadziła kilkaset szkoleń dla ponad 15 000 osób. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Wrocławskim i Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Piotr Siemieniak

Prowadzi firmę upsecure.pl zajmującą się ochroną danych osobowych oraz wytwarzaniem oprogramowania, w tym oprogramowania dla inspektorów ochrony danych (gdprapp.com). Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i wykładowca Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych. Audytor wiodący ISO 27001 oraz 22301. Autor wielu publikacji w obszarze ochrony danych osobowych w odniesieniu do branży IT.

Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Data Protection Officer (DPO), na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies. Jest Członkiem Grupy Roboczej RODO oraz Grupy ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji. Poprzednio pracowała m.in. w Allegro, Ceneo oraz Naspers Classifieds (olx.pl, OtoMoto.pl, OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), SABI oraz ISSA (Information Systems Security Association). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel. Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych i KNF, z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Wspiera wdrożenia i wypełnianie obowiązków wynikających z rodo. Współpracowała przy opracowywaniu kodeksów postępowania zalecanych przez rodo w ramach IAB Polska i PIIT. Jako praktyk, swoim doświadczeniem dzieli się ze studentami na Podyplomowych Studiach na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Menedżer Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

dr Krzysztof Wygoda

Doktor prawa, praktyk, pracownik naukowy wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek w tym m.in. „Konstytucyjne prawo do ochrony danych osobowych”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”; doświadczony trener i konsultant specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych; wykładowca i prelegent na wielu konferencjach związanych z ochroną danych osobowych, bardzo wysoko oceniany na dotychczasowych szkoleniach, doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających ustawie o ochronie danych osobowych.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.